(2) Nolu İmar Uygulamasının Geri dönüşümünün Yapılması ve Aynı Alanda Yeni Yapılacak (3) Nolu İmar Uygulamasının askıya çıkartılması

Nevşehir İli Derinkuyu İlçe Yazıhüyük Kasabası Alparslan Mahallesi Köyiçi mevkii, L33a18b2a, L33a18b2d  paftalarda, 120 ada 17,18,19,20,21,22,23,27 parseller ; 121 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,22 parseller; 122  ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parseller ; 125 ada 1,2,3,4,5,6 parseller ; 131 ada 1 parsel; 140 ada 1,2  parsel nolu taşınmazlara isabet eden alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi gereği  3  nolu imar uygulaması ile ilgili dağıtım cetvelleri ve parselasyon haritası 04/10./2023 tarihinde Belediyemiz İlan panosu ve hoparlöründe 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır. Bahsi geçen  yerdeki  parselasyon  planı ve dağıtım  cetvelleri ile ilgili  itirazları olanların 03.11.2023  tarihi   Cuma günü  mesai  saati  sonuna kadar  yapmaları gerekmektedir.

Sayın halkımıza duyurulur.

2 Nolu 18 Uygulaması-GeriDönüşüm Dosyası_ddd3d4.pdf

3 Nolu 18 Uygulaması_56adaa.pdf