İmar Plan Tadilatı (Trafo Alanı)

L33A18B2A (1/1000) Paftasında Uygulama İmar Planında Yazıhüyük Kasabası Göktürk Mahallesi 157 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazın bulunduğu, mevcut İmar planında ‘’Belediye Hizmet Alanı’’ içerisinde kalan alana ‘’Trafo Alanı’’ konulması için, Şehir Plancısı Filiz İSMAİLOĞLU tarafından hazırlanan ve Belediye Başkan tarafından Meclise havale olunan, Uygulama İmar Planında Trafo Alanı konulması amacıyla, (UİP-501053926) Plan işlem numaralı, Y:380895.603-380905.042 –  X: 4246665.822-4246671.815 koordinatları arasında kalan ‘’Trafo Alanı’’ olarak planlanan Uygulama İmar Planını Belediye Meclisimizce 03.05.2024 Tarih 21 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 07.05.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.06.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

9c94fbad-a4a4-44a9-a2f1-3d9bba577371.jpg