Nazım İmar Planı(L33A18B) ve Uygulama İmar Planı(L33A18B2) Paftalarında İmar Plan Tadilatı Yapılması

Nazım İmar Planı(L33A18B) ve  Uygulama İmar Planı(L33A18B2) Paftalarında İmar Plan Tadilatı yapılmış olup, Belediye Meclisimizin 07.07.2023 Tarih 16 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 12.07.2023-12/08/2023 (30 gün) tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosu, İnternet Sitesi ve E-Plan Otomasyon Sisteminde askıya çıkartılmıştır.

L33A18B Nazım İmar Planı-Pdf_compressed_6361cf.pdf

L33A18B2A Uygulama İmar Planı-Pdf_compressed_9b4167.pdf