Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Yazıhüyük Beldesi, Bozkır Mahallesi, 326 Ada 7 Numaralı Parsel ve 320 Ada 7 Numaralı Parsellere Ait Nazım ve Uygulama İmar Planı

    Nevşehir İli Derinkuyu İlçe Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 326 Ada 7 Parsel ve 320 Ada 7 Parsel Numaralı taşınmazlarda (GES) Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla hazırlanan plana esas Jeolojik etütleri ve kurum görüşleri tamamlanmış olduğu kurum görüşlerinde belirtilen hususlara dikkat edilerek plan müellifince hazırlanan 326 Ada 7 Parsel (NİP-00238806) Plan İşlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve (UİP-00917051) Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 320 Ada 7 Parsel  (NİP-00434370) Plan İşlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve (UİP-00790751) Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 05/09/2022 tarihinde askıya çıkartılmış olup; Belediyemiz internet sitesinde ve İlan panosunda 30 (Otuz)gün süre yayınlanmak üzere ilan edilmiştir.

L33A18D_a1e2c2.pdf

L33A18D3A_c45fed.pdf

L33A18D4B_997991.pdf

L33A18D_8a3413.pdf