Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesinde Toplam 11 parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)”amaçlı hazırlanan imar planları askıya çıkmıştır.

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 384 Ada 3 numaralı Parsel ve 383 Ada 11 numaralı parsellerde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)”amaçlı hazırlanan imar planları, L33A17C Paftada (1/5000) (NİP-501045685) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A17C3A Paftada (1/1000) (UİP-501045687) Plan işlem numaralı uygulama imar planları Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 5 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A17C__ccca72.tif

L33A17C3A_22eef2.tif

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 379 Ada 3 numaralı Parsel, 375 Ada 1 numaralı Parsel ve 378 Ada 2 numaralı parsellerde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)”amaçlı hazırlanan imar planları, L33A17C Paftada (1/5000) (NİP-501045690) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A17C3C-L33A17C3D Paftalarda (1/1000) (UİP-501045691) Plan işlem numaralı Uygulama imar planları Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 6 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A17C__b4f628.tif

L33A17C3C_2d6d9a.tif

L33A17C3D_1ebcf6.tif

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 310 Ada 15 numaralı Parsel ve 313 Ada 19 Parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı hazırlanan imar planları, L33A18D Paftada (1/5000) (NİP-501045692) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A18D1A-L33A18D1D Paftalarda (1/1000) (UİP-501045693) Plan işlem numaralı Uygulama imar planları, Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 7 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince; 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A18D__9c40ed.tif

L33A18D1A_30522d.tif

L33A18D1D_515fc8.tif

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 316 Ada 3 numaralı Parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı hazırlanan imar planları, L33A18D Paftada (1/5000) (NİP-501045696) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A18D4A Paftada (1/1000) (UİP-501045698) Plan işlem numaralı Uygulama imar planları, Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 8 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince; 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A18D__a7323a.tif

L33A18D4A_49523f.tif

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 325 Ada 6 numaralı Parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı hazırlanan imar planları, L33A18D Paftada (1/5000) (NİP-501045704) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A18D1C-L33A18D2D-L33A18D3A-L33A18D4B Paftalarında (1/1000) (UİP-501045705) Plan işlem numaralı Uygulama imar planları, Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 9 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince; 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A18D__f286b0.tif

L33A18D1C_02cc10.tif

L33A18D2D_a1151a.tif

L33A18D3A_959b28.tif

L33A18D4B_88cd7b.tif

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 372 Ada 10 numaralı Parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı hazırlanan imar planları, L33A17C Paftada (1/5000) (NİP-501045706) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A17C3C Paftada (1/1000) (UİP-501045709) Plan işlem numaralı Uygulama imar planları, Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 10 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince; 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A17C__44f9c3.tif

L33A17C3C_cbe3ac.tif

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Kasabası Bozkır Mahallesi 371 Ada 9 numaralı Parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı hazırlanan imar planları, L33A17C-L33A18D Paftalarda (1/5000) (NİP-501045711) Plan İşlem numaralı Nazım imar planı ile L33A17C3B-L33A17C3C-L33A18D4A-L33A18D4D Paftalarda (1/1000) (UİP-501045712) Plan işlem numaralı Uygulama imar planları, Belediye Meclisimizce 02.02.2024 Tarih 11 Sayılı Kararı ile Onaylanmış olup; 06.02.2024 tarihinde askıya çıkartılmıştır.  Belediyemiz İlan panosu, internet sitesi ve hoparlöründe 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince; 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup; 07.03.2024 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

L33A17C__541e99.tif

L33A17C3B_30791b.tif

L33A17C3C_bf2b7b.tif

L33A18D4A_b73d9a.tif

L33A18D4D (1)_862218.tif