Taşınmaz Satış İhalesi (472 Ada 1 Parsel)

Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Polatkan Mahallesi, 472 Ada 1 Parsel numaralı iş yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır. 


TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI_594141.pdf


TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ_076ac3.pdf