Taşınmaz Satış İhalesi (Alparslan Mah. 120 Ada 28 Parsel)

Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Alparslan Mahallesi, L33a18b2a pafta, 120 ada, 28 parsel sayılı yüzölçümü 541,81m2 lik taşınmaz üzerine 512,36m2 İnşa edilen İşyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır. İhale ilanı ve şartnamesi ekte sunulmuştur.

120-28 Taşınmaz satış İlanı_b31cb1.pdf

120-28 Taşınmaz satış Şartnamesi_c1169c.pdf