Taşınmaz Satış İhalesi (Polatkan Mah. 472 Ada 2 Parsel)


Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Polatkan Mahallesi, L33a18b2a pafta, 472 ada, 2 parsel sayılı yüzölçümü 505.89m2 lik taşınmaz üzerine 524,87m2 İnşa edilen İşyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ_5492ac.pdf
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI_4aeceb.pdf