Taşınmaz Satış İlanı (2 Adet)

Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Alparslan Mahallesinde bulunan aşağıda Ada Parsel numaralı yazılı İşyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ_d98096.pdf

Taşınmaz satış ilanı_301347.pdf