Nüfusu

2000 Yılına göre 700 hane olan kasabanın 1997 yılında nüfusu 2.733, 2000 yılında 3.635 olarak % 33,0 artış kaydetmiştir.2005 Yılı itibari ile hane sayısı 800, nüfusu 3500 iken; 2017 tarihi itibariyle de Hane sayısı 1000, Nüfus sayısı 4.000'dir .Geçmiş tarih içinde ise 1697'de Yazıhöyük karyesi hane sayısı 30.nüfusu ise 160'dır.1894 yılında Suvermez, Tatlar gibi Yazıhöyük de Misli nahiyesine bağlı bir karyedir.Niğde Salnamesi'ne göre 1920'li yıllarda yine Misli nahiyesine bağlı olduğu görülen Yazıhöyük'ün nüfusu 465'dir.Aynı kaynakta verilen bir çizelgeye göre Yazıhöyük Nevşehir'e 7 saat 30 dakika mesafededir;düz ovada kuruludur.Kuyu suları oldukça fazladır.

Yazıhüyük Kasabamız 1995 yılında BELEDİYE olmuştur. 1995-1999 yıllarında Osman ÇAVDAR ; 1999 yılından günümüze kadar da Cengiz ÇAVDAR Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.